Talent

We vinden het van belang dat kinderen leren waar hun talenten liggen, waar ze goed in zijn, waar ze plezier in hebben. Dit doen we door het aanbieden van opdrachten en taken die er voor kinderen ertoe doen en waar ze uit kunnen kiezen. Zodra kinderen mogen kiezen uit taken en/of werkvormen die bij ze passen en een beroep doen op hun talenten zijn ze extra gemotiveerd. Kinderen werken met plezier en zijn bereid om extra te investeren waardoor de ontwikkeling grote sprongen maakt.

Plusgroep

Voor kinderen, van groep 5 t/m 8, die meer uitdaging aankunnen, bestaat er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de plusgroep. De plusgroep komt 1 keer per week samen en werkt aan verdiepende opdrachten en projecten. We gaan samen filosoferen, de reizen van Columbus bestuderen en uitzetten op een landkaart of verdiepend onderzoek doen naar vulkanen.