Plusklas


groep-plusklas

De Plusklas 2016-2017

Doel van de plusklas is dat leerlingen die meer aankunnen, extra uitdaging krijgen. Dit gebeurt in de plusklas. Elke donderdagmiddag zitten de leerlingen van groep 5 t/m 8 bij elkaar om onderstaande opdrachten uit te voeren. Omdat een uur in de week erg weinig is, werken ze ook op andere momenten aan hun opdrachten.DSC_0073

Met het indelen van extra werk en het compacten van de reguliere lesstof wordt rekening gehouden met het feit dat ze voldoende tijd moet krijgen, om te werken aan de projecten van de Plusklas.

De lessen in de Plusklas bestaan uit :

  1. Met de hele gaan we een vraagstuk oplossen (meestal een black storie) en bepreken een vraag uit de reeks “openhartig voor kinderen”.
  2. Het werken aan een gezamenlijk project. Veelal op eigen niveau, waarbij leren door onderzoeken centraal staat.
  3. Een individuele opdracht, waarbij na het formuleren van een onderzoeksvraag de leerling op zoek gaat naar antwoorden, middels het gebruik van internet, het doen van onderzoekjes en experimenten.