Ouders

De school vindt een goed contact tussen school en ouders op basis van vertrouwen en wederzijds respect zeer belangrijk. Ons handelen is er vooral op gericht dat we zoveel mogelijk samen met de ouders optrekken om de ontwikkeling van het kind te ondersteunen. Vandaar dat we in september de ouders graag ontmoeten op school voor de kennismakingsgesprekken om goede afspraken te maken zodat we elkaar blijvend weten te vinden als het nodig is. Daarnaast zijn er de reguliere informatieavonden, inloopmiddagen, nieuwsbrieven, rapporten en rapportbesprekingen.

Daarnaast stellen wij de mening van ouders erg op prijs. Op verschillende manieren kunnen ouders hun mening kenbaar maken, b.v. via de MR , ouderavonden of door een gesprek te voeren met de leerkracht of directeur.

De leerkrachten vragen uw hulp bij de ondersteuning van het onderwijsaanbod, de activiteitencommissie (AC) zorgt in samenwerking met de leerkrachten voor de organisatie van allerlei gezellige activiteiten als Sint, kerst, schoolreis, enz. Deze ouderhulp is onmisbaar. We vinden het belangrijk om activiteiten te organiseren voor de kinderen en kunnen daar hulp van ouders vaak goed bij gebruiken. Sterker nog, sommige activiteiten kunnen zelfs niet zonder ouderhulp!

De ouders kunnen aan het begin van het schooljaar of bij plaatsing van hun kind op onze school op een ‘hulp ouderformulier’  aangeven bij welke activiteit zij hun kennis en hulp willen inzetten.