Onderwijs

De Toermalijn heeft 5 tot 6 groepen en bestaat meestal uit een combinatie van 2 leerjaren. De groepen hebben 1 of 2 eigen groepsleerkracht(en) die voor kinderen en ouders het belangrijkste aanspreekpunt vorm(t)en. Naast de stamgroep is het mogelijk dat leerlingen bij een bepaald onderwerp samengevoegd worden met andere kinderen in een zogenaamde afsplitsing. Er kunnen ook groepjes gevormd worden met kinderen die dezelfde interesse hebben in een bepaald onderwerp en waarbij bijvoorbeeld oudere kinderen jongere kinderen helpen.

Op onze school is de leerstof verdeeld over jaargroepen. De kinderen krijgen gezamenlijk een korte instructie, waarna de kinderen met verschillende opdrachten zelfstandig aan de slag gaan. Kinderen die meer nodig hebben om de stof te begrijpen krijgen in kleine groepjes of individueel extra instructie van de leerkracht. Deze werkwijze zorgt ervoor dat niemand hoeft te wachten op elkaar en iedereen de leerstof begrijpt. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen meer en verdiepend werk zodat ook zij op hun niveau kunnen leren.