Nieuwe laptops in de klas

Nieuwe Laptops in de klas

Slaptopinds juni 2015 werken we in de groep 1 tot en met 8 met 18 laptops in de klas. Deze laptops gebruiken we naast de vaste computers die we al hadden. Er zijn 18 devices aangeschaft die op het ‘schoolbankje’ gebruikt kunnen worden. De laptops zijn ook te gebruiken als tablet en draaien op het (versterkte) netwerk van de school. Bestanden openen, opslaan en afdrukken door kinderen is daarom geen probleem.

Het doel van deze aanschaf is om nog meer uit de beschikbare onderwijssoftware te halen, maar ook om kinderen nog vaardigere te maken in het gebruik van multimedia. Volgens een vast rooster komt iedere klas wekelijks minimaal 2 blokken van anderhalf uur aan bod. In deze blokken kan er op verschillende manieren gewerkt worden met de laptops. Er kan gekozen worden voor zelfstandig werken binnen de vakken rekenen, taal en spelling. Maar ook als verwerking binnen de zaakvakken.

Een mooie bijkomstigheid is dat de stelopdrachten op deze manier ook beter te verwerken zijn. Sinds dit schooljaar bieden we dit onderdeel op een vernieuwde manier aan, namelijk de ‘Taalronde’. Binnen deze nieuwe manier van werken, is reviseren van een tekst een belangrijk onderdeel. Wanneer kinderen die iedere keer met pen en papier moeten doen, levert dit frustraties op en verlies je kostbare tijd. Met behulp van de aangeschafte laptops kunnen de kinderen hier efficiënter mee te werk gaan.

Met ingang van het volgende schooljaar is het de bedoeling dat er ook op een interactieve manier mee gewerkt gaat worden. Er zijn allerlei mogelijkheden dit te gaan toepassen. Er kunnen quizzen gemaakt worden met het smartboard, er kunnen klassikale leerspellen worden gespeeld en zo zijn er nog veel meer mogelijkheden om ons onderwijs nog sterker te maken.