Muzikale vorming op De Toermalijn

We zijn er in geslaagd om de muzieklessen op de Toermalijn weer een wat prominentere plaats binnen ons onderwijs te geven. Hiervoor hebben we ook gebruik kunnen maken van  de expertise van de plaatselijke muziekvereniging “Excelsior”. De samenwerking met Excelsior is ook voor de komende jaren vastgelegd, zodat de leerlingen aan het eind van de basisschool met de verschillende disciplines hebben kennisgemaakt.

In de groep 1 t/m 4 worden AMV (algemene muzikale vorming) lessen gegeven door Jacqueline Stark. Zij zal op jaarbasis de groepen een negental keren bezoeken en met de kinderen en de juf aan het werk gaan om een goede muzikale basis te leggen. De lessen zijn inmiddels van start gegaan.

In de groepen 5, 6 en 7 gaan diverse musici van de vereniging een aantal projecten uitvoeren, waarbij slagwerk en blaasinstrumenten uitvoerig  aan bod komen. Kinderen zullen ook zelf ervaring opdoen met het bespelen van deze instrumenten. Daarnaast zijn we gestart met een proefabonnement op de muziekmethode “123zing”, een nieuwe muziekmethode die via het smartbord de leerkracht ondersteunt bij het geven van de lessen. Wanneer deze methode bevalt en waarmaakt wat hij belooft, zullen we tot aanschaf overgaan.

Ook hebben we zogenaamde “Boomwhacks “aangeschaft, instrumenten waarmee de leerlingen op eenvoudige en inspirerende wijze muziek kunnen maken. Een voorbeeld van een professionele opname ziet u hieronder.