Klasbord groot succes in groep 7 en 8

Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, is groep 8 (en later ook groep 7) begonnen met klasbord.nl. Het gebruik van dit sociale medium wordt erg positief ontvangen. Ouders, leerlingen en zelfs grootouders hebben zich massaal aangemeld en maken er intensief gebruik van.

Het grote voordeel van deze applicatie is dat het in een volledig afgesloten omgeving wordt gebruikt. De beheerder, in ons geval de leerkracht, heeft als enige het beheer over de klas. Hij of zij bepaalt wat er geplaatst wordt, wie er lid worden van de groep en of er gereageerd kan of mag worden op een bericht. Vooralsnog is ervoor gekozen dat volgers niet kunnen reageren op berichten die worden geplaatst in de groep. Wel is er al eens een poll gehouden rondom Sinterklaas waarop de kinderen konden stemmen.

Er worden allerlei foto’s en berichten geplaatst op klasbord. Het zijn lesinhoudelijke, informatieve en grappige berichten die de afgelopen maand zijn geplaatst in groep 7-8. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • foto’s van het bezoek aan Revius Wijk
  • foto’s van woordenschat, ontleden, werkwoordspelling en rekenen
  • foto’s van kinderen die aan het werk zijn met wereldoriëntatie
  • Mededelingen over de volgende dag m.b.t. gymtijden
  • maar ook foto’s van hilarische momenten in de klas

Omdat het zo’n groot succes is gebleken, hebben we besloten dit de komende periode ook in de andere klassen te gaan implementeren. Iedere klas krijgt zijn eigen klasbord-account en ouders zullen hierover geïnformeerd worden door de leerkracht.

Op deze manier worden ouders op verschillende manieren en momenten geïnformeerd over het reilen en zeilen in de klas. Het zorgt voor betrokkenheid, directe communicatie en informatievoorziening op een eenvoudige, snelle en veilige manier.