Een kijkje in de “keuken”

Woensdag 10 februari organiseerde de school een koffieochtend voor ouders over het thema “Samen leren samen werken”. Een onderwerp dat we eigenlijk allemaal zo vanzelfsprekend vinden maar in de praktijk is vaak het tegendeel waar.

Naast de reken en taal lessen en de andere inhoudelijke vakken wordt er spelenderwijs op school de gedragscompetentie “samenwerken” aangeleerd. Een vaardigheid die de kinderen gaandeweg ontwikkelen en die ze hun hele leven zullen gaan gebruiken omdat dit simpelweg gewoon onmisbaar is in het functioneren in de maatschappij.

Na een korte inleiding van Albert Renders en Marina Boekhout volgde een bezoekje aan de groepen 1 en 8 waar we het “leren samenwerken” in praktijk hebben kunnen ervaren. Zowel Albert als Marina gaven hierbij toelichting. Prachtig om te zien dat er bij samen leren samen werken meer kwam kijken.

In groep 1 werd er een rijm spelletje gespeeld waarbij de kinderen elkaar actief moesten opzoeken en een paar moesten vormen. Bij groep 8 waren er 3 groepjes leerlingen die samen rekensommen aan het maken waren. De ene leerling legde de stapjes en de denkwijze uit aan de andere, er werd gediscussieerd, er werden vragen gesteld, er werd actief naar elkaar geluisterd, er was wederzijds respect, aandacht voor elkaar, er werd initiatief getoond en toegewerkt naar een eind resultaat. Zoveel vaardigheden samen en dat in een groepje leerlingen van 11, 12 jaar dat gewoon wat rekensommen oplost.

Geweldig dat de Toermalijn actief aandacht heeft voor deze vaardigheden en deze zo in het lesprogramma integreert.

En zeer inspirerend om zo eens een kijkje in “de keuken” te mogen nemen. Tevens een mooi reflectie moment om thuis ook weer eens bewuster samen te leren van je kind(eren) en actief samenwerken te stimuleren en te bespreken in ons gezin !!

Kortom een wel besteedde woensdagochtend!