Activiteitencommissie

De activiteiten commissie (AC) bestaat uit ouders en leerkrachten. Op onze school is de AC een dragende kracht onder heel veel activiteiten.

De AC draagt zorg voor de idee├źn en organisatie van allerlei activiteiten voor de leerlingen zoals bijv. het kerstfeest en het eindfeest.

De activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met de leerkrachten.

De plannen voor de verschillende activiteiten worden op hoofdlijnen tijdens het teamoverleg besproken. Na vaststelling van de plannen wordt voor assistentie bij de uitvoering en/of begeleiding een beroep gedaan op ouders. Ouders kunnen aan het begin van het schooljaar of bij plaatsing van hun kind op onze school in een hulp ouderformulier, aangeven bij welke activiteit zij hun kennis en hulp willen/kunnen inzetten . We vinden het fijn als alle ouders op de een of andere manier betrokken zijn bij een activiteit!